สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร
   
      เมนูหลัก  
    หน้าหลัก
    ประวัติหลวงพ่อเงิน
    ประวัติเจ้าอาวาส
    เว็บบอร์ด
    รูปภาพ
    ติดต่อ
    บูชาวัตถุมงคล
   แผนที่การเดินทาง

 

eXTReMe Tracker

 
  ส.ค.ส. พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกอยู่หัว 
 

ในหลวง

 

ส.ค.ส. พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปีพุทธศักราช 2555 ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่
(ภาพจากเว็บผู้จัดการ)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2555

ความ ว่า ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน และขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่ร่วมกันจัดงานฉลองอายุครบ ๗ รอบ ให้อย่างเหมาะสมงดงาม

ระหว่างปีที่แล้ว เหตุการณ์ต่างๆ ในบ้านเมืองนับว่าเป็นปรกติดี แต่พอเข้าปลายปี ก็เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ เป็นเหตุให้ประชาชนหลายจังหวัดต้องประสบอันตรายและความเดือดร้อนลำบาก ความเสียหายครั้งนี้ดูจะร้ายแรงกว่าครั้งไหนๆ ที่ผ่านมา ข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจอย่างสำคัญ ดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้หลายครั้งแล้วว่า วิถีชีวิตของคนเรานั้นจะต้องมีทุกข์มีภัย มีอุปสรรคผ่านเข้ามาเนืองๆ ไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นปรกติสุขอย่างเดียวได้ ทุกคนจึงต้องเตรียมกาย เตรียมใจ และเตรียมการไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อเผชิญและป้องกัน แก้ไขความไม่ปรกติเดือดร้อนต่างๆ ด้วยความไม่ประมาทด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยสามัคคีธรรม

ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ประชาชนชาวไทยได้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท โดยมีสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดกำกับอยู่ตลอดเวลา ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใด ก็เร่งกระทำกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปให้ทันการณ์ทันเวลา ผลงานทั้งนั้น จะได้ส่งเสริมให้แต่ละคนประสบแต่ความสุขความเจริญ และทำให้ชาติบ้านเมืองดำรงมั่นคงและก้าวหน้าต่อไปด้วยความผาสุกสวัสดี

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้มีความสุข ไม่มีทุกข์ไม่มีภัย ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน


 
 
 ข่าวสาร - งานบุ  
 

ขอเชิญร่วมงานพิธีมหาพุทธาภิเษก  และบูชาสั่งจอง
วัตถุมงคลหลวงพ่อเงิน  พุทฺธโชติ
รุ่น ๕๕ มหาบารมี ๘๕ พรรษา ( วัดสร้างเอง )
ณ. วัดหิรัญญาราม( วังตะโก - บางคลาน )
ต.บางคลาน  อ.โพทะเล  จ.พิจิตร
วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน  ๒๕๕๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๕ เริ่มเวลา ๑๕.๑๙ น.

 
 
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน

 
          วัตถุมงคลหลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ  รุ่น ๕๕  มหาบารมี  ๘๕ พรรษา ที่สร้างครั้งนี้   ( วัดจัดสร้างเอง)
วัตถุประสงค์
  เพื่อก่อสร้างศาลาเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติอนุสรณ์๒๐๐  ปีหลวงพ่อเงิน
                        ให้สำเร็จสืบไป ต้องบอกว่า  สวย ขลัง และจะดังในอนาคตแห่งวงการพระเครื่อง
                        " ตระกูลพระหลวงพ่อเงิน "
สวย                 คม ชัดเจน ไม่เล็กไม่ใหญ่  พองามมีเสน่ห์ เป็นไปตามแรงบันดาล  ของหลวง
                        พ่อเงินที่จะให้เป็น
ขลัง                 สร้างจากเบ็ญจธาตุกายสิทธิ์ มวลสารของวัดบางคลาน อักระยันต์ จากพระเกจิ
                         อาจารย์ผู้ทรงศีลคุณ อาคมขลังโดงดังทั่วประเทศไทย มีประสิทธิผลเป็น
                         มหามงคล แก่บุคคลผู้นำไปบูชาสักการะ
จะดัง
              วัดหิรัญญาราม (วังตะโก - บางคลาน)แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานญาณบารมี
                         หลวงพ่อเงินอันศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้ง อดีตเจ้าอาวาส จนถึงรูปปัจจุบัน  คือ
                         หลวงพ่อพระครูวิสิฐสีลาภรณ์  ก็สืบสายพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมเข้มขลัง
                         มีเจตนาบริสุทธิ์ในการจัดสร้าง  รุ่นนี้จึงจะดังในอนาคตอย่างแน่นอน
 

ราคาบูชาวัตถุมงคล  หลวงพ่อเงิน  พุทฺธโชติ  รุ่น  ๕๕ บารมี ๘๕ พรรษา
หลังพิธีพุทธาภิเษก ๖ เมษายน ๒๕๕๕


  หลวงพ่อเงินรูปหล่อบูชา ๙ นิ้ว รูปหล่อบูชาชุดปกติ ๙ นิ้ว  องค์ละ  ๔,๕๐๐    บาท
         จำนวนสร้าง       ๑,๐๐๐      องค์
รูปหล่อบูชาชุดปกติ ๕ นิ้วองค์ละ    ๑,๙๐๐    บาท
         จำนวนสร้าง       ๒,๐๐๐     องค์
รูปหล่อบูชาชุดปกติ ๓ นิ้วองค์ละ      ๙๐๐     บาท
         จำนวนสร้าง       ๓,๐๐๐     องค์
 
 
 
 
หลวงพ่อเงิน เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อเงินลอยองค
 

ลอยองค์พิมพ์๑๕นับแบงค์
เนื้อเงิน
องค์ละ ๒,๒๙๙ บาท
จำนวนสร้าง ๒,๙๙๙ องค์

ลอยองค์พิมพ์๑๕นับแบงค์
เนื้ออัลป้าก้า
องค์ละ ๔๙๙ บาท
จำนวนสร้าง๑๙,๙๙๙ องค์

ลอยองค์พิมพ์๑๕นับแบงค์
เนื้อทองเหลือง
องค์ละ ๓๙๙ บาท
จำนวนสร้าง ๑๙,๙๙๙ องค์


 
     
 
 
 
หลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม A มือรองนั่ง
ของคุณ ศักดา พูลชัยย์นาท
ไม่ต้องหิ้ว ไม่ต้องแห่ สนใจคุยกันได้  
โทร ๐๘๙ ๐๘๒ ๙๑๕๕
    

 

พระพุทธชินราช 2462 (แผ่นทองแดงเถื่อน ขนาด 30X50 ซม.)
ของคุณ ศักดา พูลชัยย์นาท
ไม่ต้องหิ้ว ไม่ต้องแห่ สนใจคุยกันได้  
โทร ๐๘๙ ๐๘๒ ๙๑๕๕

ภาพหลวงพ่อเงินและวัตถุมงคลรุ่น ๕๕ มหาบารมี ผ่านพิธีพุทธาภิเษกแล้ว
จำนวนสร้าง ๙,๙๙๙ ชุด
บูชาชุดละ ๕๐ บาท 

พิธีเททองนำฤกษ์  วันเสาร์ที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๔.๑๙ น.
พระเดชพระคุณพระพรหมวิรญาณ  กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพฯ
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
รายนามพระเกจิอาจารย์ดังที่นั่งปลุกเสก ๘ ทิศ
อธิษฐานจิตเพิ่มความเข้มขลัง  แห่งวัตถุมงคล

พิธีเททองนำฤกษ์
 
พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู) วัดบางสมัคร ฉะเชิงเทรา
พระราชพุฒิเมธี ( สมชาย ) วัดมงคลทับคล้อ พิจิตร
พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์) วัดนครสวรรค์ นครสวรรค์
พระมงคลสุธี ( แขก ) วัดสุนทรประดิษฐ์ พิษณุโลก
พระครูสุวิธานศาสนกิจ (ไพรินทร์ ) วัดพระศรีรัตมหาธาตุฯ พิษณุโลก
พระครูโพธิธรรมมานุรักษ์ ( นา ) วัดไผ่ท่าโพธิ์ใต้ พิจิตร
หลวงพ่อพยนต์  ฐิตสาโร วัดหร่ายหนองหมี พิจิตร
พระครูวิสิฐสีลาภรณ์ ( สฤษดิ์) วัดหิรัญญาราม ( บางคลาน ) พิจิตร

       รายนามพระเกจิอาจารย์  ผู้ทรงศีลคุณและวิทยาคมเข้มขลัง นั่งปรกปลุกเสกอธิฐานจิต
พิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อเงิน  พุทฺธโชติ รุ่น ๕๕  มหาบารมี ๘๕  พรรษา
ณ. อุโบสถวัดหิรัญญาราม ( วังตะโก - บางคลาน )
วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  ขึ้น  ๑๕ ค่ำเดือน ๕ เริ่ม  ๑๕.๑๙ น. - ๑๗.๔๙ น.


  พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  กรรมการมหาเถระสมาคม
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ
เป็นประธาน จุดเทียนชัยพระฤกษ์

           ายนามพระเกจิอาจารย์นั่งปรก ชุดที่ ๑ เริ่มเวลา ๑๕.๑๙ น. -  ๑๕.๔๙ น.
พระพรหมวิชรญาน วัดยานนาวา กรุงเทพฯ
พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
พระธรรมภาวนาวิกรม ( ธงชัย ) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
พระเทพรัตนกร ( แวว ) วัดพนันเชิง พระนครศรีอยุธยา
พระเทพรัตนกวี (สุรินทร์) วัดมหาธาตุ เพชรบูรณ์
พระเทพปริยัติเมธี ( สฤษดิ์ ) วัดนครสวรรค์ นครสวรรค์
พระราชประสิทธิวิมล (ประจวบ) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
พระสุขวโรทัย (จง) วัดสังฆาราม สุโขทัย
พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู ) วัดบางสมัคร ฉะเชิงเทรา
๑๐
พระครูวิสุทธิกิตติญาน ( คีย์ ) วัดศรีลำยอง สุรินทร์
 
          รายนามพระเกจิอาจารย์นั่งปรก ชุดที่ ๒ เริ่มเวลา  ๑๕.๕๙ น.  -  ๑๖.๔๙ น.
พระสมุทรวชิรโสภณ ( โสภณ ) วัดบ้านแหลม สมุทรสงคราม
พระราชวิริยาลังการ ( แย้ม ) วัดไร่ขิง นครปฐม
พระพิมลภาวนาพิธาน วัดวัดโสธรวรวิการ ฉะเชิงเทรา
พระโสภณพัตนากร ( จรัญ ) วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
พระครูสุวิธานศาสนกิจ (ไพรินทร์ ) วัดพระศรีรัตมหาธาตุฯ พิษณุโลก
พระครูสุนทรธรรมวินิจ ( รวย ) วัดตะโก พระนครศรีอยุธยา
พระครูวิมลสมณะวัตร( เพี้ยน ) วัดเกริ่นกฐิน ลพบุรี
พระครูธรรมสรคุณ ( เขียน ) วัดกระทิง จันทบุรี
พระครูโสภณพัฒนาภิรมณ์ วัดทุ่งเหียง ชลบุรี
๑๐
พระครูบาเหนือชัย โฆสิโต วัดถ้ำป่าอาชาทอง เชียงราย
         รายนามพระเกจิอาจารย์นั่งปรก ชุดที่ ๓ เริ่มเวลา  ๑๖.๕๙ น.  -  ๑๗.๔๙ น.
พระครูอุปกิจสารคุณ( เสน่ห์ ) วัดพันสี อุทัยธานี
หลวงพ่อพยนต์  ฐิตสาโร วัดหร่ายหนองหมี พิจิตร
พระวิจิตรพัฒโนดม ( สาย ) วัดท่าไม้แดง ตาก
พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (สะอาด ) วัดเขาแก้ว นครสวรรค์
พระพิพิธรรมมาทร (หวั่น ) วัดคลองคูณ พิจิตร
พระครูสิริสีลสังวร ( ครูบาน้อย ) วัดศรีดอนมลู เชียงใหม่
พระครูสมบูรณ์จริยิธรรม ( แม้น ) วัดหน้าต่างนอก พระนครศรีอยุธยา
พระครูวิรุฬห์ธรรมภิรัต ( สมบุญ ) วัดทะนง พิจิตร
พระครูวิสิฐสีลาภรณ์ ( สฤษดิ์) วัดหิรัญญาราม ( บางคลาน ) พิจิตร
๑๐
หลวงพ่อสุพจน์ วัดศรีทรงธรรม นครสวรรค์

    รายนามพระเกจิอาจารย์ดัง ลงแผ่นจานอักระยันต์เพิ่มความเข้มขลัง
 
พระครูธรรมสรคุณ (หลวงพ่อเขียน ) วัดกระทิง เทพเจ้าแห่งเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
พระวิจิตรพัฌโนดม( หลวงพ่อสาย ) วัดท่าไม้แดง เจ้าของยันต์เรียกทรัพย์ ตาก
พระครูวิสุทธิกิตติญาน (หลวงพ่อคีย์) วัดศรีลำยอง เทพเจ้าแห่งภาคอีสาน สุรินทร์
พระครูบาเหนือชัย โฆสิโต วัดถ้ำป่าอาชาทอง เชียงรายบูชาวัตถุมงคลได้ที่  วัดหิรัญญาราม  ( วังตะโก - บางคลาน ) 
ต.บางคลาน  อำเภอโพทะเล  จ.พิจิตร
ติดต่อสอบถาม คุณศักดา พูลชัยนาท โทร. ๐๘ ๙๐๘๒ ๙๑๕๕
Fax: ๐๕๖ ๖๖๙ ๑๑๑
Email : sakda@watbangklan.com


ขออนุโมทนาบุญมา ณ. ที่นี้